نشخوار ذهنی چیست

08خرداد
آیا نشخوار افکار منفی در افراد افسرده بیشتر است؟

آیا نشخوار افکار منفی در افراد افسرده بیشتر است؟

به گزارش «کاپنا» : اثرات افسردگی می‌تواند از سلامت روان و احساسات فرد،فراتر رفته و سلامت جسمی اورا نیز تحت تاثیر قرار دهد.بیماری افسردگی یکی از مهمترین و شایعترین بیماریهای روانی است که بخصوص طیف علائم آن در جامعه مدرن امروزی نیز بیشتر است و چه بسا از اصطلاحاتی مثل “افسردگی خاموش” نیز برای اطلاع […]