موسیقی

08خرداد
همسر بیمار افسرده چگونه می تواند به وی کمک کند؟

همسر بیمار افسرده چگونه می تواند به وی کمک کند؟

به گزارش «کاپنا» در این زمینه مطالعات متعددی در سر تا سر دنیا و در زمانهای مختلف صورت گرفته است که نتایج متعددی در این زمینه به دست آمده است.در یک پژوهش که در مورد تاثیر موسیقی درمانی در افراد افسرده سالمند انجام شد مشخص شد که موسیقی درمانی میتواند موجب کاهش چشمگیر در اضطراب […]