ریسک خودکشی

08خرداد
آیا میدانستید که رسیک خودکشی در بچه هایی که والدین معتاد به مصرف مواد مخدر اوپیوئیدی دارند ، دو برابر است؟

آیا میدانستید که رسیک خودکشی در بچه هایی که والدین معتاد به مصرف مواد مخدر اوپیوئیدی دارند ، دو برابر است؟

به گزارش «کاپنا»: یکی ازمهمترین اهداف برای نوشتن این مقاله این است که افرادی که اعتیاد به این مواد را دارند، با خواندن این مقاله بتوانند انگیزه بیشتری برای ترک این مواد به دست بیاورند. ابتدا باید ذکر کرد که ” اعتیاد یک بیماری است ” که نیاز به درمان شدن دارد و با طرد […]